Welkom op de website van Sportcentrale VIOS

Sportcentrale Vooruit Is Ons Streven (Sportcentrale V.I.O.S.) is een federatie en heeft als doel:

  • het bevorderen van de sport in al zijn verschijningsvormen;
  • het tot stand brengen/houden van sportaccommodaties ten behoeve van de aangesloten sportverenigingen;
  • het verbeteren van sportaccommodaties ten behoeve van de aangesloten sportverenigingen;
  • het in stand houden en beheren van een clublokaal ten behoeve van de aangesloten sportverenigingen;
  • het behartigen van de aangesloten sportverenigingen;
  • het verlenen van diensten voor de aangesloten sportverenigingen;
  • het bevorderen van samenwerking tussen sportverenigingen;
  • voort al datgene, wat met wettige middelen bereikbaar is in verband staat met het doel der vereniging.

Klik op een logo om naar de website van de desbetreffende afdeling te gaan.