Bestuur VIOS Beltrum

Het Bestuur, onder aanvoering van het dagelijks bestuur, geeft namens de leden leiding aan de vereniging. Hiertoe is een beleidsplan ontwikkelt met een visie, missie en doelstellingen.

Onder de bestuursleden geldt een taakverdeling. Bij de uitvoering van hun taken krijgen de bestuursleden ondersteuning van verschillende organen. Voor de dagelijkse gang van zaken zijn vooral van belang de jeugcoördinatoren, het overleg senioren, het wedstrijdsecretariaat en de vrijwilligersgroep 'de Ondergrondse'. Daarnaast zijn er ook nog andere commissies actief.

Afbeelding: William Slotboom - web
Functie Voorzitter
Naam William Slotboom
Adres Kempersweg 1a
  7156 RC Beltrum
Telefoon 06-53 14 43 85
E-mail voorzitter@viosbeltrum.nl
Taken Voorzitter, algemene zaken, PR, vrijwilligersbeleid
   
Afbeelding: Ivo Spilman - web
Functie Secretaris
Naam Ivo Spilman
Adres Stationslaan 14
  7141 DJ Groenlo
Telefoon 06-13 37 29 39
E-mail info@viosbeltrum.nl
Taken Secretariaat, kledingfonds, coördinatie senioren, sponsoring, contactpersoon scheidsrechters.
   
Afbeelding: no picture
Functie Penningmeester
Naam Erik Wolterink
Adres Schepersmaat 26
  7156 JZ Beltrum
Telefoon 06-23 99 95 49
E-mail penningmeester@viosbeltrum.nl
Taken Financiële Administratie, afvaardiging sportcentrale VIOS, kantine
   
Afbeelding: Robin Klein Falckenborg - web
Functie Bestuurslid
Naam Robin Klein Falckenborg
Adres Voslaan 4a
  7156 MP Beltrum  
Telefoon 06 - 12 09 04 83
E-mail rkleinfalckenborg@gmail.com
Taken PR, recreatief voetbal, keepers
   

 

Afbeelding: Bennie Krabbenborg - web
Functie Bestuurslid
Naam Bennie Krabbenborg
Adres Westerhaar 5
  7156 JJ Beltrum
Telefoon 06-23959369
E-mail jeugdvoorzitter@viosbeltrum.nl
Taken sociabiliteit, meiden- en damesvoetbal
Afbeelding: no picture
Functie Bestuurslid
Naam Dominique Abbink
Adres Geesterse Binnenweg 9
  7271 VV Borculo
Telefoon 06-11 75 84 56
E-mail domiiabbink@live.nl
Taken Damescommissie
   
Afbeelding: no picture
Functie Bestuurslid
Naam Wouter te Woerd
Adres Hoornhorststraat 21
  7156 MR Beltrum
Telefoon 06-22577303
E-mail woutertewoerdVIOS@gmail.com
Taken  
   

Adviseurs

Afbeelding: Bennie te Veluwe - web
Functie Sportparkbeheer
Naam Bennie te Veluwe
Adres Mr.Nelissenstraat 65
  7156 MB Beltrum
Telefoon 0544-48 15 45 / 06-12 98 09 33
E-mail veluwebt@gmail.com
Taken Beheer gebouwen, toezicht/onderhoud sportpark, aanspreekpunt vrijwilligers sportpark
   
Afbeelding: Ton Scharenborg - web
Functie Voorzitter SAVV
Naam Ton Scharenborg
Adres Houtwal 49
  7141 AE Groenlo
Telefoon 06-27392139
E-mail tonscharenborg@hotmail.com
Taken Voorzitter SAVV
   

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae