Afbeelding: 2022-ledenvergadering (web)

Verslag ledenvergadering 2022

19-10-2022

Maandag 17 Oktober - De competities zijn begonnen. Voor bestuur en leden is het tijd om terug te blikken op het afgelopen seizoen. Net als afgelopen jaar was de locatie de kerk en na afloop Kulturhus ‘de Wanne’.

 

In zijn opening stond voorzitter William Slotboom stil bij de leden welke afgelopen jaar zijn overleden. De vergadering werd gevoerd aan de hand van een PowerPoint-presentatie met daarin aandacht voor verschillende onderwerpen.

 

Het bestuur toonde zich bezorgd over het aantal vrijwilligers en de invulling van de diverse functies. Met de verschillende elftallen zullen weer de ‘huiskamergesprekken’ worden opgestart. De vergadering riep het bestuur op om een warme band met de vrijwilligers te onderhouden.

 

Secretaris Ivo Spilman heeft weer het jaaroverzicht samengesteld. Per maand werd stil gestaan bij de belangrijkste gebeurtenissen. Speciale aandacht voor Rob Klein Tuente. Hij is gestopt als wedstrijdsecretaris. Een functie welke hij vele jaren heeft vervuld en waarbij hij zich vele nieuwe competenties heeft eigen gemaakt. Rob raadt andere leden aan om zijn voorbeeld te volgen en een functie voor de club te vervullen. Je leert er veel van aldus Rob.

 

Penningmeester Erik Wolterink heeft voor de eerste keer de cijfers opgemaakt. Voor vv VIOS B. is er sprake van een prima resultaat. Mede doordat leden de club trouw zijn gebleven in corona-tijd en ontvangst van enkele subsidies van de overheid en steun van onze sponsoren is dit mogelijk gemaakt. De cijfers voor de SAVV werden gepresenteerd door Wim Helmers. SAVV kon een prima resultaat presenteren. Focus blijft op de kapitaalpositie om de toekomstige vervanging van het kunstgras te kunnen realiseren en andere investeringen mogelijk te maken.

 

Secretaris Ivo Spilman is periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Zijn plek wordt ingenomen door Wouter te Woerd. Ivo verlaat het bestuur na 13 jaar. Hiervan 10 jaar als secretaris. Ivo stond even stil bij zijn periode als bestuurslid. Hij heeft gediend onder drie verschillende voorzitters en veel geleerd. Hij tipt de thuisblijvers dan ook om iets te gaan doen binnen de club.

Voorzitter William Slotboom en bestuurslid Robin Klein Falkenborg zijn periodiek aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Mirjam Pos treedt toe tot het bestuur. Hiermee kent het bestuur twee vrouwelijke bestuursleden.

 

Het is al vaker genoemd, vv VIOS B. staat midden in de samenleving. Doorontwikkeling van open en vitaal sportpark ‘de Sonders’ tot Sport en ontmoetingscentrum ‘de Sonders’ is daarbij een belangrijke. Bestuur voetbal en bestuur SAVV tonen zich bereid om meer inzicht te geven in de plannen voor de toekomst. 

Een separate informatieavond voor de leden zal later volgen dit jaar.  Een goed en modern sportpark geeft nieuwe impulsen en mogelijkheden voor Beltrum. Solidariteit, verbinding zoeken en elkaar versterken zijn hierbij kernwaarden.

 

Tijdens de rondvraag werd gelegenheid genomen om enkele kritische opmerkingen te plaatsen. Bestuur heeft deze tot zich genomen en is zich bewust van de mogelijkheden tot verbetering.

 

Hierna werd de vergadering gesloten en na afloop wisseleen leden en bestuur nog ideeën uit onder het genot van een drankje. 

Fotoalbum Ledenvergadering 2022

Klik op de foto voor meer foto's

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae