Afbeelding: 2021-ledenvergadering (web)

Verslag ledenvergadering 2021

12-10-2021

Maandag 12 Oktober - De competities zijn begonnen. Voor bestuur en leden is het tijd om terug te blikken op het afgelopen seizoen. Ditmaal niet bij Spilman maar in de kerk. Dute is gesloten en de kantine is beschikbaar voor de verschillende sporters. Dit was niet voorzien bij de oprichting in 1932 waarbij de toenmalige pastoor van der Horst niets van voetbal wilde weten. Tijden veranderen!

 

In zijn opening stond voorzitter William Slotboom stil bij de leden welke afgelopen jaar zijn overleden. De vergadering werd gevoerd aan de hand van een PowerPoint-presentatie met daarin aandacht voor verschillende onderwerpen.

 

Secretaris Ivo Spilman heeft weer het jaaroverzicht samengesteld. Per maand werd stil gestaan bij de belangrijkste gebeurtenissen.. Penningmeester Roald Visser kon een prima resultaat overleggen voor de voetbal tak. Ondanks corona kon toch een klein positief resultaat worden gepresenteerd. Mede doordat leden de club trouw zijn gebleven in corona-tijd en ontvangst van enkele subsidies van de overheid. De cijfers voor de SAVV werden gepresenteerd door Wim Helmers. SAVV kon een prima resultaat presenteren. Focus blijft op de kapitaalpositie om de toekomstige vervanging van het kunstgras te kunnen realiseren.

 

Het afgelopen jaar zijn Gerrit Hilhorst en Ronald Stapelbroek afgetreden als bestuurslid. Tijdens de digitale ledenvergadering kon er niet persoonlijk afscheid worden genomen. Dit werd deze keer ingehaald. Penningmeester Roald Visser is periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Zijn plek wordt ingenomen door Erik Wolterink. Roald verlaat het bestuur na 12 jaar. Bennie Krabbenborg is periodiek aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Voorzitter William Slotboom stond stil bij deze wijzigingen en gaf toelichting op de verrichte werkzaamheden. Dominique Abbink treedt toe tot het bestuur.

 

Wouter te Woerd gaf een toelichting op de aanpassing van de statuten. Vanwege de bepalingen in de oude statuten (in eerste termijn is een opkomst van 2/3 van de leden nodig om tot een statutenwijziging te komen) zal er een bijzondere ledenvergadering worden bijeen geroepen op 1 November.

 

Leden hebben rechten en plichten. Vele handen maken licht werk en een vereniging ben je samen. Bestuurslid Bennie Krabbenborg gaf een toelichting op het onderwerp vrijwilligersbeleid. De voetbalsport is arbeidsintensief en er is al eens uitgerekend dat je 23000 uur nodig hebt om een voetbalseizoen te draaien. Bij 220 vrijwilligers is dat 105 uur per persoon of 2,5 uur per persoon per week. De uitdaging voor de toekomst is om de hoeveelheid werk goed te verdelen.

 

Het is al vaker genoemd, vv VIOS B. staat midden in de samenleving. Dit jaar wederom een gastspreker op de ledenvergadering. Jan Boverhof, voorzitter van de sportcentrale VIOS, blikt terug op zijn eerste jaar als voorzitter, kijkt vooruit en benoemd een aantal speerpunten. Doorontwikkeling van open en vitaal sportpark ‘de Sonders’ tot Sport en ontmoetingscentrum ‘de Sonders’ is daarbij een belangrijke. Het geeft nieuwe impulsen en mogelijkheden voor Beltrum. Solidariteit, verbinding zoeken en elkaar versterken zijn hierbij kernwaarden.

 

Speciale aandacht was er voor Els Bonekamp en Erik Pol. Lange tijd waren vv VIOS B. en café Restaurant Spilman onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het was de locatie voor de ledenvergaderingen en voorafgaand en na afloop van wedstrijden was het een belangrijk verzamelpunt. Helaas hebben Els en Erik Spilman gesloten en komt er een einde aan een lange periode van samenwerking. Ten overstaan van de leden benadrukte voorzitter William nogmaals de belangrijke bijdrage van Spilman. In Marboma is een nieuwe hoofdsponsor gevonden.

 

vv VIOS B zal aansluiting blijven zoeken bij haar omgeving. Een toekomstbestendig sport en ontmoetingscentrum ‘de Sonders’ geeft gelegenheid tot het ontmoeten van mensen. Het domein sport kan hier aansluiting vinden op het sociale domein.

 

Na afloop van de vergadering wisselen leden en bestuur nog ideeën uit onder het genot van een drankje. 

Fotoalbum Ledenvergadering 2021

Klik op de foto voor meer foto's

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae