Afbeelding: 2021-ledenvergadering (web)

Verslag ledenvergadering 2020

29-3-2021

Maandag 29 Maart 2021 - Ten gevolge van COVID-19 heeft er nog geen ledenvergadering plaatsgevonden. Toch vinden bestuur en leden dat het tijd is om terug te blikken op de afgelopen periode. Voor de eerste keer in de geschiedenis van onze club gebeurt dat in een digitale omgeving. 

 

Voor William Slotboom is het zijn tweede ledenvergadering als voorzitter van de vv VIOS B. In zijn opening stond hij stil bij de leden welke afgelopen jaar zijn overleden. De vergadering werd gevoerd aan de hand van een PowerPointpresentatie met daarin aandacht voor verschillende onderwerpen.

 

Secretaris Ivo Spilman heeft weer veel werk verricht bij het jaaroverzicht. Per maand werd stil gestaan bij de belangrijkste gebeurtenissen. Penningmeester Roald Visser kon een prima financieel resultaat overleggen. De cijfers over het seizoen 2019-2020 worden gedeeltelijk beïnvloed door Covid-19. Kantine opbrengsten zijn nog goed maar gelden over het kalenderjaar 2019 terwijl de jaarcijfers van vv VIOS B. van toepassing zijn op het gehele seizoen 2019-2020. De post sponsoring is lager dan andere jaren. Vanuit de overheid is een éénmalige subsidie ontvangen in verband met COVID-19.

 

Begroting voor 2020-2021 wordt wel zwaar beïnvloed door COVID-19. Bestuur is gelukkig met het gegeven dat de leden de club steunen en de contributies blijven vooralsnog op een gelijk nivo. Kantineopbrengsten en sponsoring lopen wel terug, maar dat is gezien de omstandigheden logisch. Aan de kostenkant zijn er onzekerheden maar ook verlagingen. Met behulp van steunmaatregelen van de overheid blijven de verliezen beperkt en overzichtelijk.

 

Bestuursleden Ronald Stapelbroek en Gerrit Hilhorst zijn periodiek aftredend als bestuurslid. In een later stadium, wanneer de bestrijding van COVID-19 het toe laat wil het bestuur in een persoonlijke sfeer afscheid nemen van Ronald en Gerrit. Wouter te Woerd is bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. De vergadering gaat hiermee akkoord waarmee Wouter aan zijn eerste periode zal beginnen.

 

Na de bestuursverkiezing was het woord aan Hoofd Opleidingen Michel Ballast. Deze gaf een presentatie over de verrichte werkzaamheden sinds zijn aanstelling in 2018. Ook gaf hij toelichting op de plannen welke zijn ontwikkeld en deels uitgevoerd. De plannen (Jeugd Voetbal Beleid Plan - Pedagogisch Beleid Plan - Pedagogisch Werkplan) zijn gepubliceerd op deze website en gepresenteerd aan het kader.

 

Bij de mededelingen kon voorzitter William Slotboom melden dat er een nieuwe hoofdsponsor is gevonden in het bedrijf Marboma. Marboma is hiermee opvolger van Spilman. Els Bonekamp en Erik Pol zijn wij zeer dankbaar voor hun bijdrage in de afgelopen periode. Op een later moment willen wij in een meer persoonlijke sfeer de overdracht van oude sponsor naar nieuwe sponsor regelen. Hopelijk is dit mogelijk in September/Oktober van dit jaar.

Tweede mededeling betreft het wedstrijdsecretariaat senioren. Rob Klein Tuente heeft aangegeven te zullen stoppen. Graag komt het bestuur in contact met personen die deze functie op zich wil nemen. 

 

vv VIOS B zal aansluiting blijven zoeken bij haar omgeving. Een open en vitaal sportpark is hierbij een belangrijk instrument. Dat geeft gelegenheid tot het ontmoeten van mensen. Dat hebben we het afgelopen jaar het meest gemist. Bestuur en leden kijken dan ook uit naar een snel weerzien op sportpark 'de Sonders'.

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae