Afbeelding: 2019-ledenvergadering (web)

Verslag ledenvergadering 2019

24-9-2019

Maandag 23 September - Afgelopen weekend is de competitie begonnen. Voor bestuur en leden is het tijd om terug te blikken op het afgelopen seizoen.

 

Voor William Slotboom is het zijn eerste ledenvergadering als voorzitter van de vv VIOS B. In zijn opening stond hij stil bij de leden welke afgelopen jaar zijn overleden. De vergadering werd gevoerd aan de hand van een PowerPointpresentatie met daarin aandacht voor verschillende onderwerpen.

 

Secretaris Ivo Spilman heeft weer veel werk verricht bij het jaaroverzicht. Per maand werd stil gestaan bij de belangrijkste gebeurtenissen. Wat vooral duidelijk wordt is dat vv VIOS B. midden in de samenleving staat en dat er veel activiteit is op de verschillende fronten. Penningmeester Roald Visser kon een prima resultaat overleggen voor de voetbal tak. De cijfers voor de SAVV behoeven verbetering. Komend jaar zal dan ook aan enkele knoppen gedraaid worden om hier een betere balans te realiseren. Verder zal er naar extra inkomsten worden gezocht.

 

Secretaris Ivo Spilman is periodiek aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Ronnie te Veluwe is periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Zijn plek wordt ingenomen door Robin Klein Falckenborg. Marco Heutinck verlaat het bestuur na 25 jaar. Voorzitter William Slotboom stond stil bij deze wijzigingen en gaf toelichting op de verrichte werkzaamheden. Ivo Spilman begint aan zijn laatste periode als bestuurslid, Robin begint aan zijn eerste periode.

 

Afgelopen seizoen heeft Theo Helmers afscheid genomen van het bestuur. Belangrijk om te weten dat Theo is verkozen tot raadslid van de gemeente Berkelland. Beide publieke functies laten zich moeilijk combineren en met enige pijn in zijn hart heeft Theo afscheid genomen van zijn voorzittersrol. Inmiddels heeft William Slotboom de voorzittershamer overgenomen en hij stond nog even stil bij de verdiensten van Theo voor de club. Voor bestuur genoeg reden om Theo voor te dragen tot erelid. Met een luid applaus gaf de vergadering goedkeuring aan deze voordracht.

 

Na de kermis is gestart met de bouw van de survivalrun trainingsaccommodatie. Sportpark ‘De Sonders’ wordt ook nog uitgebreid met een beachvolleybalveld en transformeert meer en meer in een open en vitaal sportpark. Ronald Stapelbroek gaf een toelichting op dit project. De officiële opening zal volgen in het voorjaar van 2020.

 

Het is al vaker genoemd, vv VIOS B. staat midden in de samenleving. Dit jaar daarom een gastspreker op de ledenvergadering. Wilfried Groot Zevert, voorzitter van de Raad van Overleg Beltrum, staat stil bij het thema ‘Toekomstbestendig welzijn, wonen en zorg in Beltrum’. Hoe ziet Beltrum er over 10-15-20 jaar uit? Wat is nodig? Hoe komen we daar? Belangrijk hierbij is de mening van de beltrumse bevolking, jong en oud! Een enquête zal hier meer duidelijkheid moeten brengen en deze zal komend jaar worden uitgerold.

 

vv VIOS B zal aansluiting blijven zoeken bij haar omgeving. Een open en vitaal sportpark is hierbij een belangrijk instrument. Dat geeft gelegenheid tot het ontmoeten van mensen. Het domein sport kan hier aansluiting vinden op het sociale domein. Hoe en in welke vorm wordt mede door de uitkomsten van de enquête bepaald. Met behulp van www.viosbeltrum.nl zullen we in een later stadium meer informatie naar buiten brengen!

 

Bestuur en leden kijken tevreden terug op het afgelopen seizoen, een druk jaar met veel nieuwe ontwikkelingen. Na afloop van de vergadering wisselen leden en bestuur nog ideeën uit onder het genot van een drankje. 

Fotoalbum Ledenvergadering 2019

Klik op de foto voor meer foto's

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae