Afbeelding: 2018-open club (web)

Update stand van zaken nieuwe trainingslocatie

21-6-2019

Hierbij een nieuwe update over de stand van zaken met betrekking tot onze nieuwe trainingslocatie bij sportpark De Sonders in combinatie met een Open Club en Vitaal Sportpark.

 

Samenwerking
Zoals in de vorige update gemeld hebben op 30 november 2018 acht maatschappelijke organisaties en verenigingen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een Open club en Vitaal sportpark De Sonders. Met als doel een nieuwe moderne trainingslocatie voor Survivalrun stichting (SSB) en met als gezamenlijk doel een nog breder sportaanbod te creëren op het sportpark en de onderlinge samenwerking toekomstgerichter te maken. Ondertussen heeft VIOS Handbal aangegeven ook graag van het beachveld gebruik te willen maken voor het beoefenen van beachhandbal.
In de achterliggende periode is een concept overeenkomst opgesteld om de onderlinge afspraken met elkaar goed te gaan vastleggen. Deze gaan we de komende maanden verder bespreken en in detail uitwerken om zo de onderlinge samenwerking daadwerkelijk te bekrachtigen.

 

Subsidieaanvragen
Wat betreft de stand van zaken met betrekking tot de subsidieaanvragen het volgende:

 

Provincie Gelderland
Begin december 2018 hebben we de aanvraag voor de subsidieregeling Open Clubs en Vitale sportparken ingediend bij de provincie Gelderland. De provincie heeft op 12 april jl. de beschikking afgegeven voor het door ons aangevraagde bedrag wat zo’n 65% van de begroting zal kunnen dekken. Een geweldig mooi resultaat welke ons de energie geeft om volop verder te gaan met dit unieke project.

 

Gemeente Berkelland
Februari jl. hebben we een verzoek bij de gemeente ingediend om het project financieel te ondersteunen met een bijdrage van de investeringskosten. De gemeente heeft ons laten weten meer tijd nodig te hebben voor de afhandeling van deze aanvraag. Hopelijk nemen ze op korte termijn een (positief) besluit hierover en kunnen we de beschikking tegemoet zien zodat dit niet voor verdere vertraging in de uitvoering gaat zorgen.

 

Ministerie VWS
Afgelopen maart hebben wij een aanvraag ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om gebruik te maken van de nieuwe Subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’. Dit als gevolg van de aanpassing van de BTW regelgeving per 1 januari 2019. Na het aanleveren van aanvullende informatie hebben wij op 23 mei jl. bericht ontvangen dat de aanvraag als volledig is aangemerkt. Normaliter wordt er dan binnen 13 weken een besluit genomen over de financiële toekenning van deze subsidie.

 

Diversen
Verder hebben we de afgelopen periode nog een subsidie en fondsen scan uitgevoerd. We zien nog mogelijkheden om bij een paar aanvullende fondsen en instanties een (kleine) financiële bijdrage aan te vragen voor specifieke onderdelen binnen het project. Deze aanvragen worden binnenkort nog ingediend.

 

Ontwerp

Afbeelding: 2019-open club (web)
Impressie van de stellages, met bokken op de vier hoeken en één grote centerbok.

Het eerste ontwerp is de afgelopen maanden door de technische commissie binnen de SSB verder in detail uitgewerkt, zie bijgevoegd aangepast ontwerp. Ook is er al een technische bouwtekening gemaakt. Wij zijn nu bezig  met de constructieberekening om onder andere de exacte uitvoering van de funderingen voor de te plaatsen bokken te kunnen bepalen. Verder zijn er diverse offertes opgevraagd voor de benodigde materialen zoals houten balken, rondhout, touwen, netten en de aanleg van het beachveld. Zodra de berekeningen zijn uitgevoerd en de definitieve uitvoering bekend is zal, nadat de benodigde beschikkingen zijn afgegeven voor een sluitend dekkingsplan van het project, worden gestart met de inkoop van de benodigde materialen en diensten als voorbereiding op de daadwerkelijke realisatie.

 

Omgevingsvergunning
Voor de bouw van het survivalrun trainingsparcours is een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig in verband met de hoogte van de te plaatsen bokken. De aanvraag hiervoor is  mei jl. ingediend bij de gemeente. De normale afhandelingstermijn hiervoor is 8 weken. Derhalve verwachten wij uiterlijk medio juli 2019 de vergunning in ons bezit te hebben.

 

Planning uitvoering
De Ondergrondse van vv VIOS B. is inmiddels gestart met het obstakelvrij maken van een deel van het trainingsveldterrein zoals onder andere. het verwijderen van de goal en de ballenvangers aan de zijde van de Avesterweg. We streven er naar, als alle lichten op groen staan, om zo snel mogelijk na de zomervakantie te kunnen starten met de bouw van het survivalrun trainingsparcours en de aanleg van het beachveld. Naar verwachting nemen deze werkzaamheden circa twee maanden in beslag en is het streven om deze op 31 oktober 2019 gereed te hebben. Wel zullen in november / december nog bomen, struiken en hagen worden aangeplant. Gelet op het plantseizoen kan dit niet eerder plaats vinden.

 

Tot slot
Wij houden jullie de komende tijd op de hoogte over de verdere ontwikkelingen. Bij vragen of nadere informatie kunt u uiteraard in de tussentijd altijd contact met (één van) ons opnemen.

 

Met vriendelijke groet,


Ronald Stapelbroek, mede namens Mark Ribbers, Yorick Klein Gunnewiek en Ton Scharenborg, Werkgroep Open Club en Vitaal sportpark de Sonders Beltrum

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae