Afbeelding: 2018-open club (web)

Open Club en Vitaal sportpark ‘de Sonders’ - Update

2-3-2019

Samenwerking

Op 30 november jl. tekenden acht maatschappelijke organisaties en verenigingen een samenwerkingsovereenkomst voor een Open club en Vitaal sportpark ‘de Sonders’. Dit met als gezamenlijk doel een nog breder sportaanbod te creëren op ons sportpark en de onderlinge samenwerking toekomstgerichter te maken. Ondertussen hebben andere verenigingen binnen VIOS aangegeven graag te willen aansluiten bij dit initiatief. Zo heeft VIOS Handbal de wens om gebruik te kunnen maken van het aan te leggen beachveld voor het beoefenen van beachhandbal. Andere verenigingen zien ook mogelijkheden tot een vorm van samenwerking. De komende periode gaan we met elkaar in overleg om het een en ander verder uit te werken.


Ontwerp

Op dit moment werken we het ontwerp verder in detail uit en zijn we in overleg met diverse leveranciers voor de aanschaf van materialen en dergelijke. Ook wordt binnenkort de omgevingsvergunning (bouwvergunning) aangevraagd. Deze is nodig in verband met de hoogte van de survival hindernissen.

 

Subsidieaanvragen

Wat betreft de stand van zaken met betrekking tot de subsidieaanvragen het volgende:

 

Provincie Gelderland

Begin december hebben we de aanvraag voor de subsidieregeling Open Clubs en Vitale sportparken ingediend bij de provincie Gelderland. Op dat moment was bekend dat het subsidieplafond

(nagenoeg) was bereikt. Op verzoek van de provincie hebben we eind december nog aanvullende informatie aangeleverd. Op 12 februari jl. heeft de provincie ons laten weten dat de aanvraag als compleet is beoordeeld maar dat er geen subsidie meer beschikbaar is om deze te honoreren. Wel ligt er een voorstel vanuit Gedeputeerde Staten om nog extra geld beschikbaar te  stellen voor de subsidieregeling. Hierover heeft Provinciale Staten op 27 februari een positief besluit genomen. Echter met dit extra geld kunnen nog niet alle aanvragen gehonoreerd worden. Zo zou ons project alsnog buiten de boot dreigen te vallen. Een (Beltrumse) politieke lobby richting de fracties in Provinciale Staten heeft er toe geleid dat er een motie is aangenomen waardoor er nogmaals € 200.000,- extra is toegevoegd aan de subsidieregeling. Hierdoor kunnen alle ingediende en positief beoordeelde aanvragen gehonoreerd worden. Onze aanvraag maakt nu een goede kans om voor subsidie in aanmerking te komen. Naar verwachting laat de beschikking nog zeker een maand op zich wachten maar de vooruitzichten zijn uitermate positief.

 

Gemeente Berkelland

Begin februari hebben we een verzoek bij de gemeente ingediend om het project financieel te ondersteunen. De gemeente heeft onlangs laten weten dat ze de aanvraag in behandeling hebben genomen en streven naar een reactie uiterlijk eind maart.

 

Ministerie VWS

Ook hebben wij inmiddels een aanvraag ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om gebruik te maken van de nieuwe Subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’. Dit als gevolg van de aanpassing van de BTW regelgeving per 1 januari 2019.

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae