Afbeelding: Theo Helmers - web

Nieuwjaarsspeech voorzitter

14-1-2018

Voetbalvrienden. In een tijd waar alles sneller moet, dit jaar dus een kortere speech. Leer ik toch van de jeugd. Dat kan ook als onze doelstellingen helder zijn en de koers is bepaald.

 

Een voetbalclub moet op de eerste plaats een vereniging zijn. Het woord verenigen is veel omvattend. De basis is dat mensen samenkomen met eenzelfde doel. Bij VIOS-voetbal is dit niet anders. Het voetbalspel is de rode draad, maar daar omheen gebeurt er nog veel meer. Tal van vrijwilligers komen op de club om naast het voetbal het gevoel van saamhorigheid te ervaren.

 

Ik moest hier aan denken toen we in de nieuwe bestuurssamenstelling onder leiding van Gerrit Hilhorst het herzien beleidsplan hebben opgesteld. Dit plan zal weldra op de site worden geplaatst. Het zal jullie niet verbazen dat thema’s als samenwerken, een veilig klimaat, een open vereniging en een vitaal sportpark veelal naar voren komen. Toch is er een opvallend fenomeen. Daar waar we vroeger spraken over wie de jeugd heeft  de toekomst, staat er nu ook “de senior draagt bij aan de toekomst”. Zeker op dit vlak is ons beleid de laatste jaren al ingezet. Met elf seniorenteams doen we het regionaal uitstekend. Wel is de recreatieve training een punt van aandacht. Maar ruimte voor verbetering is er altijd.

 

Nu binnen het bestuur het nieuwe beleidsplan tot stand is gekomen, zal binnen de jeugdcommissie worden gestart met hun nieuwe beleidsplan. Een uitdaging nu we langzaam maar zeker de gevolgen van de krimp gaan merken. Maar waar ook het nieuwe pupillen voetbal een plaats moet krijgen. Het sleutelwoord lijkt maatwerk te worden, maar alle kennis en kunde binnen de vereniging is nodig om de goede dingen, goed te doen.

 

2017 was het jaar waarin we 85 jaar bestonden. Geen lustrum om uitgebreid bij stil te staan. Toch hebben we er op kleine schaal aandacht aan geschonken. Wat te denken van de huis-aan-huis flyer. Maar natuurlijk hebben we onszelf het meest getrakteerd met de verdere verbetering van de accommodatie. De entree is verbeterd, een extra publiekstrap naar de tribune en de dug-outs op veld 2. Zomaar enkele verbeteringen.

 

Sportief spanden onze vrouwen de kroon met een kampioenschap. Ons vlaggenschip kampt met blessures. Hier lijkt voor de sportieve successen een pas op de plaats gemaakt te moeten worden. Toch blijven we op de langere termijn vol vertrouwen.

 

Vertrouwen wordt ook door de technische commissie uitgesproken. We zijn verheugd te kunnen melden dat onze sleutelfunctionarissen Manfred Graven, Roy Tammel, Michel Ballast en Arnold Groot Severt ook het komende seizoen blijven. Met anderen zullen de gesprekken snel volgen.

 

Naast het vernieuwde beleidsplan heeft het bestuur ook een herzien taakverdeling gemaakt. Deze zal ook binnenkort op site verschijnen. Het doet ons deugd te kunnen melden dat Ronald Stapelbroek de rol van vicevoorzitter op zich zal nemen. Daarnaast gaan we de gesprekken aan met de bestuurders van morgen.

 

In 2018 blijven we samenwerken met andere verenigingen. Samen hebben we de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van ons dorp. Mooi om te zien dat we steeds vaker als voorbeeld worden gezien. Natuurlijk blijven er uitdagingen. Stilstaan is er niet bij.

 

2018 wordt weer een jaar vol met kansen. Jij bent degene die ze kan benutten. Ik dank op voorhand al onze sponsoren en vrijwilligers en wens iedereen veel plezier en natuurlijk alle succes. Hopelijk kunnen we het blessurespook van ons sportpark verdrijven en wens alle geblesseerden een spoedig herstel toe.

Natuurlijk dank ik VIOS 8 voor het organiseren van deze middag en feliciteer alvast alle jubilarissen.

 

Voetbalvrienden, de allerbeste wensen.

 

14 januari 2018 - Theo Helmers

 

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae