Afbeelding: 2019-ledenvergadering (web)

Nieuwe structuur en werkwijze vv VIOS B.

3-4-2021

In het voorwoord tijdens de ledenvergadering van 29 maart jl. is door onze voorzitter William Slotboom de mededeling gedaan dat we binnen vv VIOS B. meer gaan werken met commissies. Oorzaak hiervan zijn onderstaande punten.

  • Het blijkt steeds moeilijker te worden om functies ingevuld te krijgen binnen de club. 
  • Er ligt nog een opdracht binnen het bestuur om gestalte te geven aan het VIOS van Morgen.

 

Binnen het bestuur wordt nog steeds nagedacht hoe we dit gaan doen, mede omdat we weten dat er veel kennis en kunde binnen de grootste vereniging van Beltrum is. We kunnen deze kennis en kunde (kwaliteit) goed gebruiken bij bepaalde vraagstukken of ontwikkelingen.

 

Het bestuur is van mening dat door heel gericht leden te benaderen voor commissies we gebruik kunnen maken van deze kennis en kunde. Binnen de vereniging zijn hier ook al enkele mooie voorbeelden van (Technische commissie, Sponsorcommissie en de Activiteiten commissie. Dit zijn allemaal commissies die taakvolwassen zijn en zodoende zelfstandig functioneren. Als laatste is de Jeugdcommissie deze weg nu ook ingeslagen. Wij als hoofdbestuur hebben hier alle vertrouwen in. Meer hierover in de notitie “Zo werkt dat bij VIOS Beltrum - nieuwe opzet Jeugd commissie”.

 

Er zijn  in de nabije toekomst vraagstukken waarop verder beleid moet worden ontwikkeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vrijwilligersbeleid, samenwerking met anderen in het dorp. En waar het bestuur op korte termijn al op wil insteken is een vrouwencommissie. Het bestuur denkt hierbij aan enkele vrouwen/dames die binnenkort zullen worden benaderd om zitting te nemen in deze commissie. De commissie krijgt een opdracht mee en mag zelfstandig werken en komt met een advies naar het bestuur. Daarom heeft de commissie binnen het bestuur een aanspreekpunt (één lid van het hoofdbestuur).  Het bestuur blijft hierdoor op de hoogte van de vorderingen en ideeën. Omgekeerd kan het bestuur input verzorgen naar de commissie zodat we samen de ideeën of problemen kunnen aanpakken.

Het bestuur denkt via deze werkwijze toch gebruik te kunnen maken van de kwaliteit van haar leden zonder hen te verplichten meteen een functie te moeten aanvaarden. Dit was een knelpunt dat naar voren kwam tijdens het 1e overleg: “VIOS van Morgen” maar wel zo dat we op deze manier als vereniging kunnen blijven groeien.

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae