Afbeelding: Vios-wijzer

Enquête Vios-wijzer

17-4-2023

De huidige samenleving is aan verandering onderhevig. Dat geldt ook binnen Beltrum en daarmee binnen de Sportcentrale VIOS. Om te zorgen dat hetgeen, dat vanuit de Sportcentrale VIOS wordt aangeboden aan haar leden (en dus ook aan de leden van de verschillende, aangesloten sportverenigingen), past bij deze veranderende omstandigheden, is het goed om op gezette tijden dit aanbod te toetsen aan de wensen van de gebruikers/leden.

 

Vandaar dat in de komende tijd de Vios-wijzer aan een nader onderzoek wordt onderworpen. Hierbij gaat het om vragen, zoals: is er nog bestaansrecht voor een Vios-wijzer? Wat is een optimale frequentie voor het verspreiden van de Vios-wijzer? Etc.

 

Als eerste stap in dit onderzoek willen wij daarom van de gebruikers/leden van de verschillende verenigingen weten, hoe zij over dit soort zaken denken. Vandaar dat in de april-editie van de Vios-wijzer een enquête is toegevoegd met het vriendelijke verzoek om die zo veel mogelijk in te vullen en weer te retourneren. In de kantine "De Spilsoos" zal hiervoor een box worden geplaatst.

 

Daarnaast is deze enquête ook digitaal in te vullen. Klik hier om bij de digitale versie terecht te komen.

 

Op basis van de uitslag van de enquête zal binnen de Sportcentrale VIOS worden bekeken wat de toekomst van de Vios-wijzer wordt. Vandaar dat we nogmaals willen benadrukken dat jouw mening als gebruiker/lid belangrijk is en het invullen van de enquête helpt om die mening duidelijk te maken.

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae