Afbeelding: 2020-corona

Corona - nieuwe afspraken en herstart trainingen

1-5-2020

In het algemeen geldt dat uw kind niet mag komen als het (milde) klachten heeft in de vorm van hoesten, keelpijn, kortademigheid/benauwdheid en/of koorts (vanaf 38ºC). En dat geldt ook voor u als ouder.

 • Bij bovenstaande (milde klachten)  mag het kind weer sporten en naar buiten als iedereen in het gezin 24 uur klachtenvrij is en géén koorts meer heeft.  
 • Spelers / Ouders geven aan de jeugdvoorzitter aan wanneer er gezondheidsklachten zijn of hiervan sprake is binnen het gezin. En wanneer iemand in het gezin getest is op CORONA. Omdat iemand 14 dagen na het laatste contact nog ziek kan worden moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Bovenstaande geeft aan dat wij als VIOS B ook verwachten dat ouders hierin hun verantwoording pakken. Alleen samen worden …….. Mochten wij merken dat dit niet gebeurt dan gaan we in gesprek om afspraken te maken. 
 • We gaan er van uit dat ieder kind weer komt. Mocht dat niet zo zijn dan zoek je als speler of ouder contact met het hoofd opleidingen.  
 • Wij wijzen de kaderleden op hun grote verantwoordelijkheid. Als men zich niet aan de maatregelen van de overheid, de KNVB of VIOS B kan of wil conformeren zullen wij als VIOS B de training stop zetten.
 • Deze richtlijnen zijn dwingend en onderhevig aan voortschrijdende kennis en kunnen voortdurend aangepast worden.

Trainers

 • Zijn bekend met het protocol NOC*NSF. (nocnsf.nl/sportprotocol)
 • Houden zich aan het protocol verantwoord sporten van de NOC*NSF. En kunnen dit uitleggen.
 • Alleen onder begeleiding van een trainer wordt er getraind.
 • Blijven op 1,5 meter afstand van de kinderen en andere volwassenen.

Hygiëne

 • Hou je aan de richtlijnen van het protocol van de NOC*NSF. (nocnsf.nl/sportprotocol)
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Was voor en na je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;

Training en Kleding - Omkleden en Douchen

 • Spelers komen in sportkleding. Voetbalschoen worden zoveel als mogelijk aan getrokken op het veld met 1,5 meter afstand tot elkaar. Tassen liggen langs het veld.
 • Er wordt op de accommodatie van VIOS B niet gedoucht. Douche thuis, direct na afloop van de training en was je handen goed.
 • Hesjes worden niet onderling uitgewisseld. Ze worden na elke training gewassen door de trainer. (Denk aan hygiëne was je handen goed, minimaal 20 seconden).

Sportpark, halen en brengen, fietsenstalling en parkeren:

 • De kantine en de kleedkamers zijn dicht.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan op de sportlocatie.
 • Ga direct na de training naar huis.
 • Laat kinderen zoveel mogelijk op de fiets komen.  Hou afstand tussen de auto’s en/of fietsen.
 • Ouders hebben géén toegang op het sportpark.
 • De toiletten en kleedkamer negen (9) zijn open om handen te wassen
 • Kinderen lopen rechts van de tribune het sportpark op. Lopen door naar de ruimtes om handen te wassen. Houdt afstand 1, 5 meter en wachten bij de fysio ruimte op je beurt. 1 Kind per wastafel
 • Er wordt getraind op de velden die zijn bepaald door VIOS B. Indeling is bekend bij de trainers en hier wordt niet van af geweken.
 • Er mag slechts één persoon tegelijk in het ballenhok aanwezig zijn. De deur blijft open.
 • De trainers zorgen ervoor dat de ballen opgepompt zijn.  En de materialen klaar staan op het veld. Beperk het gebruik van gezamenlijke trainingsmiddelen
 • Maak na gebruik van de ballenpomp schoon met ontsmettingsmateriaal aanwezig in het ballenhok.
 • Vertrek van het sportpark links van de tribune en over de weg tussen kantine en tribune door naar de fiets of auto.

Andere zaken

 • Spelers/ speelsters gaan voordat ze naar de club vertrekken thuis naar het toilet;
 • Bij toiletgebruik mag slecht 1 speler per keer naar het toilet. (Verzoek aan de trainers om de toiletten na gebruik te controleren op hygiëne).
 • De 19-jarigen mogen NIET trainen. En 13-jarigen mogen NIET met de gezamenlijke trainingen mee doen als ze gedispenseerd zijn voor de JO 12.
 • Kinderen die geen lid zijn van VIOS B worden door de coördinatoren op de hoogte gebracht van de afspraken van VIOS B m.b.t. CORONA virus.

 

Let goed op jezelf en op elkaar en we spreken elkaar aan als het anders moet!

 

Blijf gezond.

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae