Afbeelding: 2020-corona

Corona - “Het mag weer! Maar niet voor iedereen en onder strikte regels!”

1-5-2020

Beste spelers en ouders. Degenen die op 21 april, jl., hebben gekeken naar de persconferentie van de regering zal gehoord hebben dat er voor de jeugd beneden de 13 jaar weer de mogelijkheid is om samen te gaan sporten. En van 13 tot 19 jaar onder voorwaarden. Lekker voetballen! We mogen weer trainen.

 

Als Jeugdcommissie hebben we in de afgelopen periode regelmatig beeld contact gehad. Insteek was natuurlijk volgend seizoen, maar we hebben ook gekeken naar de huidige situatie en prijzen ons gelukkig dat een ieder betrokken is gebleven bij onze club.

Hierbij willen we u op de hoogte brengen van de afspraken die we hebben gemaakt m.b.t. het feit dat de jeugd weer (gezamenlijk) mag trainen. Dat is mooi maar zorgvuldigheid blijft geboden! VIOS B heeft daarom een afspraken lijst gemaakt. Op de website kunt u alle zaken (terug) lezen. Dus kijkt u hier regelmatig op want hierop zullen we blijven communiceren.

 

  1. 1) Jongens en meisjes jonger dan 13 jaar mogen weer samen trainen.
  2. 2) Jongens en meisjes van 13 tot 19 jaar mogen weer trainen met 1,5 meter afstand!

Belangrijk!

Op de website en het aanplakbord vindt u de trainingstijden maar ook de afspraken die er zijn!

Voor jullie als speler en als ouder is het belangrijk deze te lezen. Ze komen voort het protocol verantwoord sporten van de NOC*NSF. (Op nocnsf.nl/sportprotocol vindt je altijd de actuele versie)

Verder heeft de gemeente Berkelland, die vanuit de regering de regie- functie heeft gekregen, ze  gebruikt bij de afspraken van het  weer sporten van de jeugd. De gemeente heeft voor de verschillende doelgroepen duidelijke posters gemaakt met de afspraken hierop. Ze zijn voor ons uitgangspunt geweest bij het maken van de afspraken. En we letten op naleving van deze afspraken. Dus lees ze en deel ze met uw kind. Ze zijn te vinden op de website en in het aanplakbord.

 

Uw kind mag niet komen als het klachten heeft in de vorm van hoesten, keelpijn,kortademigheid, benauwdheid of koorts. Zoek dan contact met de huisarts. En dat geldt ook voor u als ouder.

 

Uit bovenstaande leest u dat wij als VIOS B onze verantwoording pakken maar als VIOS B  verwachten wij ook dat ouders hierin hun verantwoording pakken. Alleen samen worden …….. Mochten wij merken dat dit niet gebeurt dan gaan we in gesprek om afspraken te maken. 

Ad 1

We starten op maandag 4 mei 2020.

De trainingen van de verschillende groepen JO07, JO08, JO09, JO10, JO11 komen weer trainen op de avonden dat ze normaliter trainen. Ze mogen samen trainen.  Dus ook de circuittraining gaat door. Dit is echter een hele grote groep. Het is niet gewenst dat deze allemaal tegelijk komen en gaan. De start zal daarom per leeftijdsgroep verschillen. Schema en tijden zijn te vinden op de website en aanplakbord.

Ad 2

We starten hier op maandag 11 mei 2020.Voetbal voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar.

De beperking voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar is dat er getraind wordt met 1,5 meter afstand. Dat is voor het spelletje voetbal een lastige. Het is immers een contactsport.

Het hoofd opleidingen heeft samen met de trainers dit vorm gegeven. We letten hierbij er ook op hoe de jeugd er mee omgaat. En hier zullen we streng in zijn.

 

Door de regering is aangegeven dat kinderen die geen lid zijn van VIOS B voetbal maar toch graag willen sporten dit ook mogen. Bij VIOS B voetbal zijn deze kinderen van harte welkom.

Neemt u als ouder contact op met de coördinatoren van de verschillende leeftijden. U vindt ze op de website onder het kopje jeugdcommissie.

 

Er zullen dit seizoen geen wedstrijden zijn met andere verenigingen. Ons uitgangspunt blijft dat de kinderen met een lach naar huis gaan omdat ze hebben genoten. En natuurlijk dat ze hun energie kwijt kunnen na al die weken dat ze niet hebben kunnen trainen.

Verder

De training zal worden verzorgd door het huidige kader. Het kan niet zo zijn dat buiten het training geven hij/zij ook nog scheidsrechter of ouder moet zijn. Mocht dat lastig zijn voor een kind dan hebben we contact met u als ouder. Net zoals nu en van de andere kant horen we ook graag van uw kant als er wat is. Afspraak blijft om dit via de coördinator te doen, dus niet via de trainers. Nummers en adressen kunt u vinden op de website. Als voorzitter zal ik hier ook een rol in hebben en mag u mij mailen voor een afspraak. Ook voor andere zaken over CORONA mag u mij mailen.  jeugdvoorzitter@viosbeltrum.nl 

De afspraken kunt u vinden in de afsprakenlijst. Leest u ze a.u.b. door!

 

Voor de gemeente is binnen VIOS B William Slotboom coördinator CORONA.

 

Natuurlijk is de kantine gesloten en zal ons sportpark om op andere tijden te voetballen gesloten zijn.  

Tot slot

Het is een rare tijd die veel vraagt van de maatschappij. We zien langzaam enige tekenen dat het aantal opnames en overlijden afneemt. We zijn er echter nog lang niet zijn en dat we moeten volhouden.

Zoals u in het begin heeft kunnen lezen maken wij als jeugdcie al wel een doorkijk naar het volgend seizoen. Het lag in de bedoeling dit u te laten mee-weten in de ouderavonden; “Ouders graag gezien”

Dit zal nu niet lukken dus zullen we de nieuwe teamindeling met u anders delen. Nieuws hierover kunt u t.z.t. vinden op de website.

 

De jeugd mag weer voetballen want sporten is gezond. Maar laten we het goed en zorgvuldig doen!

Denk goed aan jezelf en aan elkaar. Blijf gezond. 

 

Namens de jeugdcommissie,

 

Benny Krabbenborg - jeugdvoorzitter.

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae