Agendapunt ledenvergadering: Statutenwijziging

2-10-2021

Dit jaar zal op de ledenvergadering het agendapunt statutenwijziging worden besproken. De statuten zijn voor iedere vereniging verplicht. In de statuten wordt de organisatie, structuur, de rechten en verplichtingen van leden en het bestuur vastgelegd. De aanleiding voor een wijziging van de statuten is dat er een nieuwe wet sinds 1 juli in werking is getreden. Dat is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), en deze wet wordt verplicht voor alle verenigingen.

 

De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.

 

De statuten van VIOS B. zijn voor het laatst gewijzigd in 2007, en zijn daarmee wat verouderd. In de tijd tussen 2007 en 2021 zijn er wat wettelijke veranderingen geweest voor verenigingen, met als laatste de WBTR. De WTBR vormt dan ook een mooie aanleiding om te kijken naar onze statuten, zodat die ook weer up-to-date zijn. Daarnaast eist de wet dat een vereniging haar statuten aanpast met de nieuw gemaakte regels erin. Iedere vereniging zal komende jaren zijn statuten moeten veranderen, waaronder ook onze vereniging.

 

Op de ledenvergadering zal de statutenwijziging verder worden toegelicht. In dit bericht vinden jullie ook de (concept) statuten die we gaan gebruiken voor de wijziging De oude statuten willen we laten vervangen door deze statuten. Die statuten voldoen aan alle normen die de wet nu stelt. Bekijk ze gerust en tot op de ledenvergadering!

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae