Agenda Ledenvergadering 2017

31-8-2017

Net als vorig jaar houden we de ledenvergadering ook dit jaar weer in september. 

 

Alle leden, of ouders van minderjarige leden, zijn hierbij dan ook van harte uitgenodigd om de ledenvergadering op maandag 25 september a.s. om 20.00 uur in zalencentrum 'Spilman' bij te wonen. Notulen van de vorige vergadering(en) zijn te terug te lezen op deze pagina.

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 26-09-2016

4. Jaarverslag 2016 - 2017

5. Financieel overzicht vv V.I.O.S. Beltrum 2016 - 2017

6. Verslag kascommissie 2016 - 2017

7. Benoeming kascommissie 2017 - 2018

8. Financieel overzicht SAVV 2016 - 2017

9. Begroting en contributie 2017 - 2018

10. Bestuursverkiezing:

  • periodiek aftredend en herkiesbaar: Theo Helmers
  • namen van eventuele tegenkandidaten, met bereidverklaring, kunnen tot aan de vergadering gemeld worden bij penningmeester Roald Visser
  • voorstel bestuursuitbreiding, kandidaten Ronald Stapelbroek en Gerrit Hilhorst

11. ‘Bestuurders van morgen’

 

Pauze

 

12. Kijkje in de keuken

  • Technische Commissie
  • Jeugdcommissie
  • Recreatief voetbal
  • PR-commissie
  • Sponsoring
  • Sociabiliteitscommissie
  • De Ondergrondse

13. Rondvraag

14. Sluiting

 

Vertrouwende op uw komst,

 

met vriendelijke groet,

 

Ivo Spilman

secretaris

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae