Afbeelding: 2019-voorbereidingen  (1)

Afrondende financiering zet Vitaal Sportpark in de startblokken

9-8-2019

Het gaat nu echt beginnen. Het deel van het trainingsveld aan de Avesterweg is door de Ondergrondse vrijgemaakt van alle voetbalattributen. De contouren van het nieuwe voetbalveld op het andere deel zijn zichtbaar. Na de kermis gaat gestart worden met de transitie tot het Vitale Sportpark!

 

Het Vitale Sportpark is een uniek project in de regio! Een fantastisch plan dat door een brede maatschappelijke samenhang, in een ongekende race tegen de klok, tot stand is gebracht. De druk was hoog, omdat de subsidieverstrekkers door onverwacht vele aanvragen het gelimiteerde subsidieplafond raakten.

Werkgroepvoorzitter Ronald Stapelbroek hierover, “We wisten dat het gezien de tijd spannend zou worden toen we ons uitvoerige plan indienden bij de Provincie, maar door een intensieve Beltrumse lobby werd onze aanvraag in 2e instantie alsnog gehonoreerd.” Het was vooral de compleetheid van het plan met daarbij de samenwerkingen buiten de sport om, die maakten dat wij wel aan de provinciale voorwaarden van de OpenClub/Vitaal Sportpark konden voldoen. Natuurlijk werkte de goede relatie met ‘Achterhoek in Beweging’ mee. Met deze opvolger van Scholder an Scholder heeft VIOS Voetbal al jaren een intensief contact en bovendien inbreng geleverd in de ontwikkelfase. Deze organisatie, ontstaan vanuit de acht Achterhoekse gemeenten, is ook de initiator van het Regionale Sportakkoord. De vertaling van het snel veranderende sport- en beweeglandschap in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen.

De gemeente doet mee

Medio juli kende de gemeente Berkelland eveneens een subsidie toe. Ook hier was de verbinding met het Sociale Domein en de connecties met maatschappelijke organisaties en instellingen doorslaggevend. De middelen komen uit het budget wijk- en kerngericht werken. In de toelichting aan de penvoerder SAVV, staat geschreven:

 

“U ontvangt deze incidentele subsidie voor het projectplan ‘Open Club en Vitaal Sportpark de Sonders’.

Wij vinden het belangrijk dat initiatieven in de samenleving ontstaan en een breed draagvlak kennen. Uw project draagt bij aan de leefbaarheid van Beltrum. Dit krijgt onder andere vorm doordat uw project organisaties verbindt, het ontmoeten van inwoners stimuleert, oog heeft voor kwetsbare inwoners, een gezonde leefstijl bevordert en een preventieve werking heeft in het sociaal domein door bijvoorbeeld jongeren en ouderen actief te betrekken. Kortom, uw project draagt bij aan doelstellingen die de gemeente Berkelland nastreeft.”

Thuisbasis voor jeugd en senioren

Mark Ribbers werkgroeplid en tevens voorzitter van de Stichting Survivalrun Beltrum. “Het echte werk kan nu beginnen. Mooi is dat de projectfinanciering rond is. De Subsidie Stimulering bouw en onderhoud van het ministerie van VWS, voor de BTW-compensatie bleek eind juli een formaliteit. Aanvullende vragen konden door onze fiscaal-specialist Yorick Klein Gunnewiek positief worden beantwoord.” Mark is uitermate tevreden over de samenwerkingen en zegt dat de gedachte over de komst naar de ‘De Sonders’ al in 2015 zijn ontstaan. “Als trainingsgroep groeiden we volop. Theo Helmers hebben we destijds gevraagd om in een aantal sessies visie en organisatieveranderingen richting te geven. Eén van uitkomsten was dat een gecombineerde thuisbasis voor de jeugd en senioren ontbrak en onze zichtbaarheid vergroot moest worden. Op ‘De Sonders’ schetsten een aantal enthousiastelingen op één van de avonden al survivalrunmogelijkheden in. Het contact bleef.”

Deelnemerslijst blijft groeien

In 2017 werd de oproep om een vernieuwde locatie luider en bezocht de Stichting Survivalrun Beltrum, naast VIOS, meerdere potentiële goede locaties en er volgden diverse verkennende gesprekken met geïnteresseerden die zich hadden gemeld. Bij de rondgang door een grote groep survivalrunners over de gehele Sonders bleek de huidige plek als meest optimale. Elementen verspreid over de locatie i.v.m. trainingsbegeleiding was niet wenselijk. Opvallend was dat SAVV/VIOS in dat najaar binnen twee weken de kosten en integrale plusmogelijkheden konden neerleggen.

 

Na lang wikken en wegen tussen twee goede mogelijkheden werd in juni 2018 gekozen voor de samenwerking met de SAVV/VIOS voetbal. Dit vanwege de geboden faciliteiten, de verbinding met het bestaande oefenbos, de snelheid van antwoorden en de kracht om een gezamenlijke bijdrage te leveren aan de lokale leefbaarheid. Mark hierover; “De gesprekken met SAVV en voetbal voelden meteen goed, herinnerden aan de vruchtbare sessies van 2015 en zij konden hun brede netwerk inzetten. Altijd gemakkelijk, als het om financiering gaat. Binnen twee maanden werd een compleet projectplan voor het Vitaal Sportpark opgezet. Achteraf had het geen week langer moeten duren.” Voor het beachveld dat in het plan is opgenomen is al veel interesse. Het idee werd ingebracht door volleybalvoorzitter Stanley Heutinck, daarna sloot de Tennis aan en Linda Wallerbos van de afdeling Handbal raakte eveneens enthousiast. Beachvelden zijn hot en bieden extra mogelijkheden!

Een waar huzarenstukje

Maatschappelijke partners als basisschool De Sterrenboog, KBO en Outrac complementeren het rijtje. Alles volgens de huidige maatschappelijke opvattingen. Outrac helpt jongeren die een extra duwtje in de rug nodig hebben. Met meerdere partijen wordt nog gesproken. Wij feliciteren de werkgroep en allen die zo’n grote input hebben gegeven aan dit plan. Een waar huzarenstukje!  De papierwinkel is op orde, de omgevingsvergunning wordt binnenkort verwacht. Wij wensen alle vrijwilligers alvast veel plezier met de uitvoer van deze fantastische job. Weer een innovatie die Beltrum extra op de kaart zet, de leefbaarheid en aantrekkelijkheid vergroot en we zijn onder de indruk van de vele positieve reacties. Nu de succesvolle uitvoering van een uniek project! Vooruit blijft ons Streven.

2019-voorbereidingen  (2)
grondwerk
2019-voorbereidingen  (3)
kabel
2019-nieuwe ballenvanger (1)
ballenvanger
2019-nieuwe ballenvanger (2)
ballenvanger

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae