5 Oktober Ledenvergadering vv VIOS B.

16-9-2020

Hierbij wordt u (onder voorbehoud) uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden op maandag 5 oktober a.s. om 20.00 uur in zalencentrum ´Spilman´.

 

Vanwege de aanwezigheid van het corona-virus verzoeken wij u om u vooraf aan te melden bij ondergetekende of via info@viosbeltrum.nl. Op deze manier weten we of de beschikbare ruimte voldoende is om anderhalve meter te kunnen waarborgen.

 

http://www.viosbeltrum.nl/informatie/vergaderstukken/ledenvergadering.aspx

 

Hieronder de concept agenda voor de a.s. ledenvergadering.

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 23-09-2019

4. Jaarverslag 2019 - 2020

5. Financieel overzicht vv V.I.O.S. Beltrum 2019 - 2020

6. Verslag kascommissie 2019 - 2020

7. Benoeming kascommissie 2020 - 2021

8. Begroting en contributie 2020 - 2021

9. Bestuursverkiezing:

  • periodiek aftredend: Gerrit Hilhorst en Ronald Stapelbroek
  • namen van eventuele tegenkandidaten, met bereidverklaring, kunnen tot aan de vergadering gemeld worden bij voorzitter William Slotboom

Pauze

10. Kijkje in de keuken

  • Jeugdcommissie
  • Technische Commissie
  • SAVV incl. financieel verslag
  • …(indien gewenst kunnen overige commissies ook een pitch van max. 3min houden)

11. WVTTK

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Vertrouwende op jullie komst,

met vriendelijke groet,

 

Ivo Spilman

secretaris

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae