5 Oktober Ledenvergadering vv VIOS B.

16-9-2020

Hierbij wordt u (onder voorbehoud) uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden op maandag 5 oktober a.s. om 20.00 uur in zalencentrum ´Spilman´.

 

Vanwege de aanwezigheid van het corona-virus verzoeken wij u om u vooraf aan te melden bij ondergetekende of via info@viosbeltrum.nl. Op deze manier weten we of de beschikbare ruimte voldoende is om anderhalve meter te kunnen waarborgen.

 

http://www.viosbeltrum.nl/informatie/vergaderstukken/ledenvergadering.aspx

 

Hieronder de concept agenda voor de a.s. ledenvergadering.

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 23-09-2019

4. Jaarverslag 2019 - 2020

5. Financieel overzicht vv V.I.O.S. Beltrum 2019 - 2020

6. Verslag kascommissie 2019 - 2020

7. Benoeming kascommissie 2020 - 2021

8. Begroting en contributie 2020 - 2021

9. Bestuursverkiezing:

  • periodiek aftredend: Gerrit Hilhorst en Ronald Stapelbroek
  • namen van eventuele tegenkandidaten, met bereidverklaring, kunnen tot aan de vergadering gemeld worden bij voorzitter William Slotboom

Pauze

10. Kijkje in de keuken

  • Jeugdcommissie
  • Technische Commissie
  • SAVV incl. financieel verslag
  • …(indien gewenst kunnen overige commissies ook een pitch van max. 3min houden)

11. WVTTK

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Vertrouwende op jullie komst,

met vriendelijke groet,

 

Ivo Spilman

secretaris

Hoofdsponsor

Spilman

Subsponsoren

Frontis
Albert Heijn Groenlo
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
Maywae
COOP
SKOR