29 Maart Ledenvergadering vv VIOS B.

17-3-2021

Bij deze willen we alle leden, of ouders van minderjarige leden, van harte uitnodigen om de ledenvergadering op maandag 29 maart a.s. om 20.00u en is te volgen via deze link.

 

Aangezien het een live-stream is, hebben we het verzoek om eventuele vragen voor de rondvraag vooraf per mail te stellen (info@viosbeltrum.nl). Dezevragen trachten wij zo veel en zo goed als mogelijk tijdens onze presentatie te beantwoorden. Mochten er aansluitend nog vragen zijn, dan kunnen deze na afloop van de vergadering uiteraard per mail alsnog gesteld worden of tijdens de (hopelijk fysieke) ledenvergadering in september opnieuw gesteld worden.

 

Notulen van de vorige vergadering zijn te terug te lezen op:

 

http://www.viosbeltrum.nl/informatie/vergaderstukken/ledenvergadering.aspx

 

Hieronder de agenda voor de a.s. ledenvergadering.

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen vorige ledenvergadering 23-09-2019

4. Jaarverslag 2019 - 2020

5. Financieel overzicht vv V.I.O.S. Beltrum 2019 - 2020

6. Verslag kascommissie 2019 - 2020

7. Benoeming kascommissie 2020 - 2021

8. Begroting en contributie 2020 - 2021

9. Bestuursverkiezing:

  • periodiek aftredend: Gerrit Hilhorst en Ronald Stapelbroek
  • voorstel bestuursuitbreiding: kandidaat Wouter te Woerd

(namen van eventuele tegenkandidaten, met bereidverklaring, kunnen tot aan de vergadering gemeld worden bij voorzitter William Slotboom

10. Presentatie Hoofd Opleidingen: Jeugdbeleid & Stand van zaken Jeugdcommissie

11. Rondvraag (vragen kunnen vooraf per mail verstuurd worden naar info@viosbeltrum.nl)

12. Sluiting 

 

Vertrouwende op jullie 'digitale' aanwezigheid,

met vriendelijke groet,

 

Ivo Spilman

secretaris

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae