27 Maart Ledenvergadering vv VIOS B.

16-3-2023

Graag nodigen we jullie uit om een bijzondere ledenvergadering bij te wonen op 27 maart 2023. Deze vergadering houdt verband met de renovatie van de gezamenlijke sportkantine die aanstaande is. Het voornemen is om deze renovatie van de kantine in de zomer van 2023 te realiseren. De renovatie zelf is een aangelegenheid van de sportcentrale, waarin alle verenigingen bij VIOS worden vertegenwoordigd.

 

De renovatie van de kantine moet worden bekostigd. Een groot deel van de kantine moet worden voorgefinancierd vanuit Voetbalvereniging VIOS Beltrum. Aangezien het om een geldlening gaat (en tevens gaat een behoorlijk geldbedrag) schrijft artikel 10 lid 5 van de statuten voor dat de leden worden geraadpleegd. Tevens vindt het bestuur het van belang om de leden te informeren over deze lening.

 

De vergadering vindt plaats op 27 maart 2023 om 19:00 in de bestuurskamer van VIOS B. Graag praten we jullie op deze avond bij over de financiering van de kantine en de geldlening.

http://www.viosbeltrum.nl/informatie/vergaderstukken/ledenvergadering.aspx

 

Hieronder de agenda:

1. Opening

2. Geldlening

2.1. Algemene informatie geldlening

2.2. Voorwaarden

2.3. Overeenkomst

3. Rondvraag

4. Sluiting

 

Wij hopen op jullie komst en vertrouwen dat jullie hierbij voldoende zijn geïnformeerd.

 

Namens het bestuur van V.V. VIOS Beltrum,

 

Wouter te Woerd

Secretaris

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae