1 November Ledenvergadering vv VIOS B.

20-10-2021

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering 11 oktober j.l. hebben jullie reeds kunnen stemmen op wijziging van onze statuten. Zoals aangegeven tijdens deze vergadering geven onze huidige statuten echter het volgende aan, waardoor de stemming niet geldig verklaard kon worden:


Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna, doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals, dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.


Deze juridische tekst betekend dat een buitengewone ledenvergadering ingepland moet worden om nogmaals over de voorgestelde statutenwijziging te stemmen.

Deze buitengewone ledenvergadering staat gepland op maandag 1 november 2021 om 20.30u 'achter in de Beltrumse kerk' en hierbij willen we u dan ook van harte uitnodigen.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Stemming voorstel statutenwijziging
4. Afsluiting


Hopelijk tot ziens op maandag 1 november om 20.30u.

Met vriendelijke groet,

Secretaris vv V.I.O.S. Beltrum
Ivo Spilman

 

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae